Julkaisuvapaa

24.03.2021

 

Onko kuuden prosentin tuottotavoite oikeutettu?

 

Pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuosituotto oli Nordean tietoihin perustuen vuosina 2015 – 2020 keskimäärin kuusi prosenttia. Vuokralaiset ry pitää tuottotasoa kohtuuttomana, kun yhä useampi asukas kamppailee pahenevien talousongelmien ja valtio kasvavien asumistukimenojen kanssa.

 

- On oikeutettua kysyä, onko yhteiskuntavastuullista toimintaa periä korkeita vuokria, kun se tarkoittaa asukkaalle tinkimistä jopa perustarpeista ja valtiolle jatkuvasti kasvavia asumistukimenoja, kysyy puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

 

Turun yliopiston tekemän selvityksen mukaan jopa yli puolet vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvista pienituloisista maksaa yli 40 % käteen jäävästä tuloistaan asumiseen.

 

Asuntomarkkinat ovat erikoisessa tilanteessa. Pienituloisten tilanteen vastapainona on hyvin toimeentuleva enemmistö, jolla on yhä varaa maksaa jatkuvasti kallistuvia asuntojen hintoja. Vuokralaiset ry korostaa, että ARA-asuntojen tuotannon lisäämisellä varmistettaisiin, että myös pienituloisilla olisi valinnan mahdollisuus asumisessaan.

 

- Yhä suurempi osa suomalaisista täyttää ARA-asuntojen asukasvalintakriteerit eli ettei heillä ole mahdollisuutta ostaa omistusasuntoa tai maksaa vapaarahoitteisten asuntojen vuokria. Asumisen kohtuuton kalleus on todellisuutta yhä useammalle tavalliselle palkansaajalle. Ei pidä langeta keskiarvojen harhaan vaan nähdä kokonaistilanne, toteaa Kymäläinen.

 

Nordean esityksessä tuotiin esiin myös, että vuokra-asuntojen kysyntä olisi laskenut.

 

- Esityksessä ei huomioitu ARA-asuntojen kysynnän voimakasta kasvua vuoden sisällä eli kysyntä on siirtynyt sijoitusasunnoista kohtuuhintaisiin ARA-asuntoihin ainakin pääkaupunkiseudulla. Asukkaat joutuvat etsimään halvempia asumisen vaihtoehtoja, koska eivät selviydy enää vapaarahoitteisista vuokrista edes asumistuen turvin. Myös Kela velvoittaa asukkaan hakemaan edullisempaa asuntoa, mikäli hän ei selviä asumiskuluistaan, toteaa Kymäläinen.

 

 

 

Lisätietoja:

 

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, suna.kymalainen@eduskunta.fi <mailto:suna.kymalainen@eduskunta.fi> , Vuokralaiset ry, puh 050 512 0526

 

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi <mailto:anne.viita@vuokralaiset.fi> , Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483