Asumiskustannukset

Asumiskustannusten osuudet kotitalouksien nettotuloista

Luvut ovat mediaaneja ja ne kuvaavat koko maan tilannetta.

2009

Vuokra-asunto                            24.7

Oma asunto    11.1

Lähde: Tilastokeskus