Vuokrien kalleus huolena

Vuokralaiset ovat toki hajanainen ryhmä. Heihin kuuluu paljon työmarkkinoiden ulkopuolella olevien eläkeläisiä ja opiskelijoita. Suurin osa heistä on kuitenkin työikäistä ja enimmäkseen myös työssäkäyvää väkeä.

He ovat niitä ihmisiä, jotka pyörittävät suomalaisten arkea. He siivoavat, korjaavat ja rakentavat, pesevät sekä hoitavat ja hoivaavat.

( Heidän asumismenojen jälkeen käytettävissä olevat tulot tulevat laskemaan merkittävästi. )