Markkina määrittelevät kohtuuhintaisen vuokran väärin perustein

Kun asumisen kohtuuhintaisuus määräytyy markkinatilanteen mukaan, asuntopulan alueilla näkökulma vääristyy. Asukkaat, erityisesti nuoret kärsivät ja isot toimijat hyötyvät. Kohtuuhintaiset asumisen kulut jättäisivät asukkaille rahaa käytettäväksi elinkeinoelämän hyödyksi.

- Markkinatilanne on erityisesti pääkaupunkiseudulla vääristänyt näkökulmaamme kohtuuhintaiseen asumiseen. Asiaa pitäisi selkeyttää suhteuttamalla asumisen hinta työntekijöiden käteen jäävään ansiotuloon, korostaa Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

90-luvulla asia määriteltiin siten, että asuminen on kohtuuhintaista, kun käteen jäävästä tulosta menee korkeintaan 25 prosenttia asumiseen. Asumiseen menee tänä päivänä suurella osalla asukkaista reilusti yli puolet käteen jäävästä tulosta.

- 25 prosenttia saattaa tuntua tänä päivänä täysin epärealistiselta määritelmältä, mutta onko se sitä? Olisiko valtion taholta järkevää määritellä tarkemmin vuokra-asumisen säädöksiä asumisen hinnan osalta? Nyt tilanteesta hyötyvät erityisesti isot vuokranantajat. Myös valtio osallistuu näiden yhtiöiden tuottojen keräämiseen maksamalla yhä enemmän asumistukea, painottaa Viita.

Valtio voi Viidan mukaan vaikuttaa asumisen kohtuuhintaisuutta myös selkeyttämällä omakustannusperiaatteiden säädöksiä. Ne pitää määritellä selkeämmiksi, jotta toimijoiden on helpompi noudattaa niitä ja myös kertoa vuokran määräytymisperusteista asukkaille.

- Valtion merkittävin vaikuttamismahdollisuus on kuitenkin laskea korkotasoa valtion tuella toteutetuissa kohteissa. On käsittämätöntä, että pienituloiset ihmiset joutuvat maksamaan vuokrissaan valtiolle huomattavasti korkeampaa korkoa kuin omistusasunnoissa asuvat. Se on suoraa tulonsiirtoa asukkailta valtiolle, toteaa Viita.

Aravalainakannan keskikorko oli 2,6 % vuonna 2015. Edellisvuonna korko oli 2,85 %. Korko on ollut jo vuosikausia reilusti korkeampi kuin markkinahintaisíssa lainoissa on.

- Jos asumisen kulut olisivat matalammat, asukkailla olisi enemmän käytettävissä rahaa muuhun kulutukseen elinkeinoelämän pyörien pyörittämiseen. Erityisesti pienituloisten rahat jäisivät useammin hyödyttämään kotimaata toisin kuin isotuloisten, joilla on varaa matkustaa ulkomaille, huomauttaa Viita.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

 

Vuokralaisten asialla

Vuokralaiset VKL ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja.

Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.

Annamme tietoa vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa.

 

 

Anne Viita

Toiminnanjohtaja

Vuokralaiset VKL ry

 

Puh. +35850 588 3483

anne.viita@vuokralaiset.fi

www.vuokralaiset.fi

https://www.facebook.com/Vuokralaiset

http://www.esitteemme.fi/vuokralaiset_ry/MailView/

 

Asumiskustannusrasitteisten määrä vuokralla asuvista kotitalouksista kasvussa

Tilastokeskus