Julkaisuvapaa heti, maaliskuu 2016

Helsinki

Vuokran taso erityisesti pääkaupunkiseudulla on kohtuuton ja vuokranantajat käyttävät perusteluissa hyväkseen jopa Hyvää vuokratapaa korottaessaan vuokria jopa 15 % vuodessa. Nykyvuokratasolla 15 prosentin korotukset ovat vuokralaisille täysin kohtuuttomat.

Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta on ollut voimassa jo vuodesta 1995 lähtien. Kyseisen lain ”suuri saavutus” oli sääntelyn purku ja vuokramarkkinoiden vapauttaminen mm. vuokranmäärityksen ja vuokran korottamisen osalta.

Sääntelyn purun piti poistaa ongelmat vuokramarkkinoilta ja poistaa asuntopula. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan pääkaupunkiseudulla on yhä erittäin suuri asuntopula. Lisäksi säännöstelyn purku on johtanut takaisin vuokranantajan määräysvaltaan vuokramarkkinoilla.

Asuntopuola nostaa vuokratasoa, joka on jo ylittänyt matalapalkkaisten työntekijöiden maksukyvyn – palkan lisäksi tarvitaan asumistukea. Tämä, jos mikä on kallista niukkuuden kierteessä elävälle yhteiskunnalle.

Suomen Vuokranantajien mukaan sopimusvapaus on toimivien vuokramarkkinoiden edellytys.

Vuokralaiset ry:n näkemyksen mukaan jatkuva kohtuuhintaisten asuntojen pula pääkaupunkiseudulla osoittaa, että markkinat eivät toimi. Toimimattomilla vuokramarkkinoilla vuokranantaja on päättävässä roolissa vuokranmäärityksessä ”käyvälle tasolle”.

Hintaa ei määritä sijainti tai kunto vaan pakko saada koti.

Hyvä vuokratapa –ohje laadittiin noin 15 vuotta sitten paikkaamaan lainsäädännön puutteita vuokrankorotusten osalta. Asuntomarkkinatilanne on kehittynyt pääkaupunkiseudulla niin epäsuotuisaan suuntaan, että se ei ole enää vuokran määrittelyssä riittävä ohjeistus.

Vuokralaiset ry:n mielestä pitää vakavasti harkita tarvitaanko lakiin vihdoinkin saada korotuskatto, jotta vuokralaiset saisivat mahdollisuuden ennustettavaan kustannuskehitykseen omassa taloudessaan.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, puh. 050-521 7189

Toiminnanjohtaja Anne Viita, puh. 050 588 3483

 

Asumiskustannusrasitteisten määrä vuokralla asuvista kotitalouksista kasvussa

Tilastokeskus