Espoon Vuokralaiset ry

www.evlry.fi

                                                                                                    

Espoon Vuokralaiset ry:n lausunto vesimittareista: tavoitteena oikeudenmukainen vesilaskutus!

 

Eduskunta on säätänyt lain vesimittareiden asentamisesta uusiin ja perusparannettaviin kiinteistöihin. Lain hengen vastaisesti Espoon kaupungin vuokra-asunnoista vastaavan yhtiön; Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöissä vesimittariin perustuva laskutus lopetettiin 2015, vaikka myös EU edellyttää asukkaille huoneistokohtaisia vesimittareita. Uusiin ja perusparannettaviin kiinteistöihin asennetaan uudet etäluettavat vesimittarit. Alkaen vuoden 2016 alusta on asennettu jo useita tuhansia uusia mittareita. Lisäksi voidaan mainita, että paikallisen putkiliikkeen edustajan mukaan kaikki vuoden 1985 jälkeen asennetut mekaaniset mittarit ovat CE-hyväksyttyjä.

 

Tällä hetkellä veden laskutushinta perustuu asunnon neliömäärään. Veden neliöhinta vaihtelee huomattavasti eri kiinteistöjen välillä. Asukkaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa.

 

Vesimittarit tulee ottaa käyttöön vesilaskutuksen perusteeksi Espoon kaupungin vuokra-asunnoista vastaavan yhtiön; Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöissä. Etäluettavien mittareiden rinnalla tulee yhdenvertaisesti ottaa käyttöön mekaaniset CE-hyväksytyt vesimittarit, jotta oikeudenmukainen vesilaskutus toteutuu.

 

Molemmat mittarointitavat ohjaavat tehokkaasti vähentämään huoneistokohtaista veden käyttöä. Lämpimän veden kohtuullinen käyttö vähentää myös veden lämmitykseen kuluvaa energiaa, mikä on ekologista.

 

Motiva: ”Niissä taloyhtiöissä, joissa on otettu käyttöön huoneistokohtainen vedenmittaus, on keskimäärin saavutettu 10-30 prosentin säästö kokonaisvedenkulutuksessa ja 3-9 prosentin säästö lämmitysenergiankulutuksessa.”

 

Mikäli asunnossa ei ole vesimittaria, vesilaskun tulee perustua asukasmäärään.

 

Kohtuullisesti vettä käyttävät voivat säästää jopa kuukauden vuokraa vastaavan summan, jos maksu perustuisi todelliseen vedenkulutukseen. Tämä on erittäin tärkeää vuokrataloyhtiössä, jossa asuu paljon vähävaraisia asukkaita. Maltillinen vedenkulutus on lähes ainoa merkittävä keino, millä vuokra-asukas voi vaikuttaa oman vuokransa suuruuteen. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista, koska säästeliäästi vettä kuluttavat maksavat toisten runsaasta vedenkulutuksesta. Laskutus ei kohdistu runsaasti vettä kuluttavaan asukkaaseen. Onko se oikeudenmukaista?

 

 

                 * Valtuutetuille:

 

Millä perusteella Te maksatte vedestä?

 

Jos sinulla on valta päättää, oletko järkevästi vettä käyttävien asukkaiden puolella? 

 

 Espoo 30.3.2019

 

Vuosikokouksen puolesta;

 

Kari Karjalainen

puheenjohtaja

 

 

Saaja;

 

Espoon valtuuston jäsenet

Kaupunginhallitus

 

VKL, Vuokralaiset ry