Asumisen hinta on Espoon vuokralaiset -yhdistyksen mielestä noussut jo sietämättömän korkeaksi.

Kannanotossaan yhdistys muistuttaa, että asuminen vie etenkin pääkaupunkiseudulla ison osan sekä vuokra- että omistusasujan tuloista.

Yhdistys puuttuu erityisesti pienituloisten ongelmiin, joiden seurauksena entistä useampi työssä käyvä tarvitsee yhteiskunnan tukea tullakseen toimeen. 

– On älytöntä, että muut veronmaksajat joutuvat välillisesti tukemaan työnantajia, jotka maksavat tällaisia (liian alhaisia) palkkoja.

Elämisestä selviämiseen yksin asuva ihminen tarvitsee yhdistyksen mukaan yli 1 100 euroa puhtaana käteen.

– Ei ole oikein, että ihminen ei tule toimeen työllään, kannanotto tähdentää.

Asumisen kalleuteen vaikuttavat yhdistyksen mukaan muiden muassa asuntojen koon kasvu ja niiden varustelun parantuminen, kaavoitus, rakennusmääräysten tiukkuus,

rakennusvirheet ja huono suunnittelu sekä muuttoliike ja väestön ikääntyminen, työvoimakustannukset ja energian hinta. Myös pankkien luotonantoperiaatteella on vaikutuksensa.