Asuntopolitiikan askelmerkit kohdalleen - kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen kärkihankkeeksi!

 

17.10.2015

 

Pakolaiskysymys lisää merkittävästi kohtuuhintaisten asuntojen kysyntää erityisesti kasvukeskuksissa ja Helsingin seudulla, jossa jo nyt on pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Vuokralaiset ry korostaa, että riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto on myös asunnottomuuden poistamisessa peruslähtökohta.

Vuokralaiset ry esittää, että maan hallituksen on otettava asuntojen rakentaminen kärkitavoitteisiin ja tehtävä nopeita toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi ja myös pakolaisten asuntotilanteen helpottamiseksi. Siten myös ennaltaehkäistään asunnottomuuden lisääntymistä.

- Valtio keskittyy nyt lillukanvarsiin kuten tulorajojen käyttöönottoon ja lisää toimenpiteillään segregaatiota sen sijaan, että helpottaisi vuokra-asuntojen syntymistä, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Kohtuuhintaisten asuntojen vähäisyys on jo nyt merkittävä ongelma pääkaupunkiseudulla eikä tulevaisuus näytä paremmalta. Asuntojen rakentamiseen ei ole saatu riittävää vauhtia tilanteen parantamiseksi.

Vuokralaiset ry esittää, että asunnottomuutta pyrittäisiin ennaltaehkäisemään myös asumisneuvonnan avulla. Asumisneuvonnan on todettu olevan tehokas keino vähentää laaja-alaisesti asumisen ongelmia.

- Asumisneuvonta auttaa varmasti myös pakolaisten kotoutumisessa. Asumisneuvonta tulisi kuitenkin hoitaa joko kuntien tai valtion toimesta esimerkiksi ARAn kautta. Asuntojen omistajayhteisöillä ei ole riittävästi osaamista asumisneuvonnan hoitamiseksi, eikä asumisneuvonnan kustannuksia saa vyöryttää sitä kautta vuokralaisten maksettavaksi, painottaa Kähärä.