Saaja

Eduskunta

00102 Eduskunta

kirjaamo@eduskunta.fi

 

Vesimittariasia

Eduskunta on säätänyt lain, että vesimittarit on asennettava uusiin ja peruskorjattaviin asuntoihin. Pyydämme, että eduskunta säätää kiireellisessä käsittelyssä aikaisempaa lakia täydentävän lain tai asetuksen, millä velvoitetaan käyttämään vesimittareita laskutuksen perusteena. 

Myös EU edellyttää huoneistokohtaisia mittareita energiakulutuksen vähentämiseksi. Kesäkuussa 2014 astui voimaan EED-direktiivi energiatehokkuudesta; 9 artikla 1 kohta:

"jäsenvaltioiden on varmistettava, että kotitalouksien lämpimän käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset mittarit."

Vesimittaus ja sitä kautta vesimaksut sekä ennakkomaksujen palautukset ohjaavat tehokkaasti asukkaita säästämään vettä. Tutkimusten mukaan vesimittarikohteissa kulutus on noin 20 %:a vähäisempää. Tämä säästö kertautuu, kun veden lämmitykseen kuluu vähemmän kaukolämpöenergiaa.

Omistusasunnoissa vedestä maksetaan kulutuksen tai pääluvun mukaan. Vuokrataloissa vesilaskutuksen tulee olla yhtä lailla oikeudenmukaista. Kenenkään ei tule joutua maksamaan naapurien vedenkulutuksesta neliöperusteisella maksulla tai kiinteistössä olevien yritysten vesimaksuja.

Kartoitettujen tietojen mukaan vesimittarin käyttämistä laskutuksen perusteena kannatetaan vuokralaisten keskuudessa laajasti.

Kukaan ei ole ilmoittanut kokevansa vesimittaukseen perustuvaa laskutusta epäoikeudenmukaisena.

Suomi EU:n mukana on sitoutunut mm. energiatehokkuuden parantamiseen 20 prosentilla.

Veden maltilliseen kulutukseen ohjaaminen on kestävän kehityksen arvojen mukaista.

Esimerkki:

Keskimääräinen vedenkulutus on 130 litraa / asukas / vrk.

Tästä 20 %:a vähäisempi kulutus on 104 litraa / asukas / vrk.

Vuodessa näiden kulutusten ero on n. 9500 litraa / asukas ja hinta sille vuokratalossa on noin 98 euroa / asukas.

Espoon Asunnot Oy:n asunnoissa asuu yli 30 000 asukasta. On merkitystä, kuluttavatko nämä kaikki asukkaat 1424 miljoonaa litraa vettä (= 1,4 milj. m3) vai 285 miljoonaa litraa vähemmän.

Eduskunnan tulee edistää vesimittauksen säilymistä ja käyttämistä kaikin mahdollisin keinoin. Lämpimän käyttöveden mittaus riittää. Kiinteistöjä voidaan kannustaa myös halvempien ja sähköisistä ongelmista sekä ylläpitopäivityksistä vapaiden ei-etäluettavien mittarien käyttöön. Huoneistoluenta maksaa vuodessa alle 10 euroa / asunto.

Kiistattomasti ainoa oikeudenmukainen ja kaikkia asukkaita tasapuolisesti kohteleva menettelytapa on todelliseen kulutukseen perustuva vesilaskutus.

 

Espoo 18.11.2015

Espoon Vuokralaiset ry

Syyskokouksen puolesta;

 

Kari Karjalainen, puheenjohtaja

 

Laki velvoittaa 

EU edellyttää huoneistokohtaisia mittareita energiakulutuksen vähentämiseksi. 
Kesäkuussa 2014 astui voimaan EED-direktiivi energiatehokkuudesta; 9 artikla 1 kohta: "jäsenvaltioiden on varmistettava, että  kotitalouksien lämpimän käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset mittarit."  

 

Lisää vesimittariasiasta

Monet suomalaiskotien vesimittareista raksuttavat tyhjän panttina